Vinnare

Good Tech Hackers 2019: Osynlig
Bästa studentlag: Spice Girls!
Bästa tekniska lösning: Osynlig
Bästa koncept: Sundsvalls kommun
(Temapris) Bästa inkluderande design: Sogeti Sweden

Tema

Inkluderande digitalisering

Digitalisering erbjuder fantastiska möjligheter för samhället och dess invånare. Men även om en majoritet av invånarna idag är digitalt delaktiga står
mer än en miljon invånare i Sverige fortfarande utanför. Av de som vill utnyttja digitala kanaler är det dessutom många som dagligen stöter på barriärer i form
av bristande digital tillgänglighet. Vår utmaning är att få fler att våga, vilja och kunna ta del av digitaliseringens möjligheter. Det är en fråga om demokrati.